Partneri portálu:

 
 
 
 
Úvod / profil

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS)

·       je kultúrno-vzdelávacia organizácia

·       je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou

·       riadi sa Zriaďovacou  listinou a Zákonom 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti

http://roslevice.sk/files/zakon-189-2015-o-kulturno-osvetovej-cinnosti.pdf

·       územne pôsobí v obciach a mestách okresu Levice

http://www.levice.sk/zoznam-obci-okresu-levice.phtml?id5=16518

·       sídli na internáte Strednej priemyselnej školy v Leviciach

·       má osem zamestnancov

·       organizuje podujatia

·       uchádza sa o získanie financií z rôznych grantov

 

hlavné poslanie

·         vyhľadávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby

·         prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín

·         vychovávať umením a k umeniu

·         rozvíjať záujmovú činnosť

·         vzdelávať

·         napomáhať sociálnej prevencii

 

naša činnosť

pripravujeme a organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých

·         na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni v oblasti výtvarnej tvorby, hovoreného slova, fotografie, filmovej tvorby, folklóru (hudba, spev, tanec) a divadla

·         workshopy: divadelné, výtvarné, fotografické, tanečné (folklór), remeselné

·         výstavy autorské a kolektívne

·         vzdelávacie podujatia, semináre, besedy

·         odborná/poradenská a metodická činnosť obciam, študentom, dobrovoľníkom

·         medzinárodné festivaly (cezhraničná spolupráca)

·         propagačná a edičná činnosť

najvýznamnejšie podujatia ROS

medzinárodné /Levice:

·         Takí sme/This is us - 2007 – 2016, medzinárodný folklórny festival

·         Dni fotografie v Leviciach (DFLV) - 2007 – 2016, medzinárodný foto festival

·         Metodika výučby ľudového tanca - 2013 – 2016, medzinárodné tanečné workshopy (folklór)

·         Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - 2015 – 2016, medzinárodná konferencia (folklór)

 

 

krajské a celoslovenské:

·         Zimný foto workshop - 2007 – 2016, tvorivé dielne fotografické

·         Na scénu - 2012 – 2016, krajská súťaž neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, Kozárovce

·         Šaffova ostroha - 2011 – 2016, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (okres Levice)

·         Amfo  - 2013 – 2016, celoštátna súťaž a výstava amatérskych fotografov, Levice

 

ostané podujatia:

·         Kreatívne popoludnia (tvorivé dielne remeselné)

·         Workshopy pre deti a učiteľov materských škôl (tanec – folklór)

·         Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín (hovorené slovo)

·         Okresná súťaž Trojhlavý drak (detské divadlo)

·         Okresná súťaž Fest Tekov! (divadlo dospelých a divadlo mladých)

·         Komunikácia a vzťahy, Ženy v nás (sociálna/primárna prevencia)

·         Globálne vzdelávanie, Ľudské práva

·         Kyberšikana, Bezpečne v sieti

·         Okresná súťaž Čarovné pastelky (výtvarná súťaž pre deti materských škôl)

·         Letný foto workshop (tvorivé dielne fotografické)

a iné.....

 

Podujatia organizujeme predovšetkým v obciach okresu Levice, ale aj v prenajatých priestoroch, keďže vlastné priestory nemáme.

 

 

9.2.2016

Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

 

 

Zákon o kultúrno osvetovej činnosti

 

 

 

 

 

 


 
Prehľad podujatí

 

  Január - August 2016

PREBEHLO


September - Október

2016 


september - október 20161.  Takí sme/This is us9.ročník medzinárodného folklórneho festivalu15. - 18.9.201615.9.2016 DK Čata16.9.2016 Športová hala Levice17.9.2016 Šahy, Želiezovce18.9.2016 DK Plavé VozokanyPodrobný program:http://roslevice.sk/?Page=taki-sme-sekciatento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA.,tento projekt finančne podporil aj Úrad vlády SR, Mesto Levice a Slovenské elektrárnepre verejnosť, vstup voľnýzmena programu vyhradená2.   Výber z tvorby / Naive artJan Lauko Skorkavýstava výtvarných dielvernisáž: 23.9.2016 o 16.30trvanie výstavy: 23.9. – 30.10.2016Kapitánska budova a Galéria Jozefa Nécseyho,Tekovské múzeum v Leviciachinfo:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerovápre verejnosť3.  Metodika výučby ľudového tanca5. ročník, 1/4semináre pre vedúcich folklórnych súborov z celého Slovenska24. - 25.9.2016, LevicePrihlasovanie a viac info: 0918 949 538, Estera Juhászovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA4.  Rozvíjanie ženy Rovnováha v dávaní a prijímaníprimárna – sociálna prevencia- ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií30.9.2016, 17.00 – 19.00, MC Kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiakováprihlasovanie a viac info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerovápre vopred prihlásenú skupinu5. Rozvíjanie ženyKráľovnáprimárna – sociálna prevencia- ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií1.10.2016, 10.00 – 18.00, MC Kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiakováprihlasovanie a viac info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerovápre vopred prihlásenú skupinu6.   Výtvarné kreácie I/Xempaketážworkshop pre amatérskych výtvarníkov4.10.2016, 16.00 - 18.00, MC Kontakt Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualne info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA7.  Mladý moderátorokresná súťaž mladých moderátorov a hlásateľov - amatérov7.10.2016 MC Kontakt Leviceprihlasovanie moderátorov a hlásateľov - info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíková pre verejnosť8.   Výtvarné kreácie II/XKrabička na servítky11.10.2016, 16.00 – 18.-00, Mira office Leviceinfo a prihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualne info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA9.  Metodika výučby ľudového tanca 5. ročník, 2/4semináre pre vedúcich folklórnych súborov z celého Slovenska 15. - 16.10.2016, Leviceprihlasovanie a viac info: 0918 949 538, Estera Juhászovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
10. Výtvarné kreácie III/Xbody art I.workshop pre amatérskych výtvarníkov 18.10.2016, 16.00 - 18.00, MC Kontakt Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualne info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA11.  Pohybovo – divadelné dielne I/III -          workshop pre nadšencov divadla od 15 do 25 rokov-          nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu, emócie – prostredníctvom tela a pohybu21.10.2016 (upresníme v aktualitách)info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA12.  Rozvíjanie ženy Ako sa vyznám v emóciách?primárna – sociálna prevencia- ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií19.10.2016, 17.00 – 19.00, MC Kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiakováprihlasovanie a viac info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová pre vopred prihlásenú skupinu13.   Výtvarné kreácie IV/Xdrevený držiak na ceruzkyworkshop pre amatérskych výtvarníkov25.10.2016, 16.00 – 18.-00, Mira Office Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualneinfo:  0918 857 371, Slavka Prevendarčíková pre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIAZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Prípadná zmena v programe je včas uvedená v aktualitách.http://www.roslevice.sk/PRIPRAVUJEMEnovember - december201614.  AMFO 2016celoštátna súťaž a výstava amatérskej fotografie 4.11. - 30.11.2016, Synagóga Levicevernisáž: 4.11.2016 o 16.00, Synagóga Leviceinfo: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályovátento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIAa NOC Bratislava
15.   Výtvarné kreácie V/Xmramorovanieworkshop pre amatérskych výtvarníkov 8.11.2016, 16.00 - 18.00, MC Kontakt Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualne info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
16.  Pohybovo – divadelné dielne II/III -          workshop pre nadšencov divadla od 15 do 25 rokov-          nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu, emócie -prostredníctvom tela a pohybu11.11.2016 (upresníme v aktualitách) info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
17.   Výtvarné kreácie VI/Xvianočná hviezdaworkshop pre amatérskych výtvarníkov 15.11.2016, 16.00 - 18.00, Mira Office Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualneinfo: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
18.  Metodika výučby ľudového tanca5. ročník, 3/4semináre pre vedúcich folklórnych súborov z celého Slovenska 19. - 20.11.2016, Leviceprihlasovanie a viac info: 0918 949 538, Estera Juhászovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
19. Výtvarné kreácie VII/Xperformanceworkshop pre amatérskych výtvarníkov 22.11.2016, 16.00 - 18.00, MC Kontakt Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualne info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
20.  Pohybovo – divadelné dielne III/III-          workshop pre nadšencov divadla od 15 do 25 rokov-          nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu, emócie – prostredníctvom tela a pohybu24.11.2016 (upresníme v aktualitách) info: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA
21.  Čarovné pastelkyokresná súťaž vo výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení, postupová na celoslovenskú súťaž Žitnoostrovské pastelky25.11.2016, 9.00 – 11.00, DK  Hontianska Vrbicaprihlasovanie a viac info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová pre vopred prihlásenú skupinu22.  Rozvíjanie ženy Hojnosť v našom životeprimárna – sociálna prevencia- ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií25.11.2016, 17.00 – 19.00, MC Kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiakováprihlasovanie a viac info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová pre vopred prihlásenú skupinu23. Výtvarné kreácie VIII/Xozdoby na stromčekworkshop pre amatérskych výtvarníkov 29.11.2016, 16.00 - 18.00, Mira Office Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualneinfo: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA24.   Výtvarné kreácie IX/Xbody art IIworkshop pre amatérskych výtvarníkov 6.12.2016, 16.00 - 18.00, MC Kontakt Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualnainfo: 0918 857 371, Slavka Prevendarčíkovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA25.   Výtvarné kreácie X/Xvianočné sviečkyworkshop pre amatérskych výtvarníkov13.12.2016, 16.00 – 18.-00, Mira Office Leviceprihláška: http://www.roslevice.sk/?Page=aktualneinfo:  0918 857 371, Slavka Prevendarčíková pre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA26. Metodika výučby ľudového tanca 5. ročník, 4/4semináre pre vedúcich folklórnych súborov z celého Slovenska 17. - 18.12.2016, Leviceprihlasovanie a viac info: 0918 949 538, Estera Juhászovápre vopred prihlásenú skupinutento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIApodporné informácie k podujatiam nájdete na www.roslevice.sk Podrobnejšie info...
Návštev od 3.11.2008: 370575