Kontakt

Adresa sídla:

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Františka Hečku 25,

934 47 Levice

 

IČO: 42115469 | DIČ: 2022442092

číslo účtu: 7000311353/8180

 

 

Pracovný tím ROS v Leviciach:

 

Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka

036 631 66 67 | 0918 949 535

sadovska@roslevice.sk | bsadovska@gmail.com

 

Oddelenie metodicko-odborné:

 

PaedDr. Marta Kosmályová

fotografia, film, fotoklub

036 631 87 37 | 0918 949 537

kosmalyova@roslevice.sk

 

Estera Juhászová

folklór: tanec, hudba, spev

036 631 87 44 | 0918 949 538

juhaszova@roslevice.sk

 

Ján Polák

organizačný pracovník, pokladník

0918 949 540 | 036 631 87 44

 

Ing. Helena Longauerová

vzdelávanie: prednášky, semináre, workshopy, výtvarná tvorba a soc. prevencia

036 631 87 44 | 0918 949 539

longauerova@roslevice.sk

 

Slávka Prevendarčíková

divadlo, hovorené slovo, remeslá

0918 857 371

prevendarcikova@roslevice.sk

 

Martin Šebo

grafik, správca webstránky, facebook

036 631 87 37

grafik@roslevice.sk

 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové:

 

Ing. Slavomír Vrábel

ekonóm, účtovník, mzdár, web

036 631 66 67 | 0917 147 343

ekonom@roslevice.sk


 
Prehľad podujatí

               


       


Podrobnejšie info...