Sociálna prevencia

 

Na základe Osvetového zákona sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje napomáhaniu prevencie protispoločenských javov a drogových závislostí.


 

Ponúkame:

 

•  peer mediácie
•  výstavy
•  metodickú pomoc

 


 
Prehľad podujatí

               


       


Podrobnejšie info...